LEPRALOOP

niet alleen voor jezelf...

 

 

 Leprastichting         Giro 50500        Geef om Lepra!

De Leprastichting (opgericht in 1967) zet zich in voor een wereld waarin het blijvend leed dat lepra veroorzaakt, niet meer voorkomt.

Om dat te bereiken wil de Leprastichting:

  • er voor zorgen dat nieuwe leprapatiënten zo vroeg mogelijk worden ontdekt, behandeld en zo nodig gerevalideerd;
  • bijdragen aan het voorkomen van door lepra veroorzaakte verminkingen;
  • maatschappelijke acceptatie van (ex-)leprapatiënten en hun familieleden bevorderen en zorgen dat zij de hulp krijgen waar zij recht op hebben;
  • financieren en begeleiden van wetenschappelijk onderzoek om de effectiviteit en de doelmatigheid van de leprabestrijding te verhogen.

De Leprastichting ondersteunt nationale gezondheidsdiensten in ruim twintig landen met lepra, werkt samen met internationale partners in leprabestrijding, gaat professioneel en doelmatig te werk.

Wat is lepra, hoe te bestrijden?

Lepra is een besmettelijk ziekte die in twee varianten voorkomt.

Lepra wordt veroorzaakt door de leprabacterie. De leprabacterie is een bijzonder organisme dat zich slechts eens in de twee weken deelt. Mede hierdoor kunnen er jaren voorbij gaan zonder dat een patiënt weet dat er iets mis is.

Een nare eigenschap van de leprabacterie is dat hij zich graag ophoudt in zenuwweefsel, dat daardoor beschadigd kan raken. Wanneer behandeling uitblijft kan dit ernstige gevolgen hebben. Daarom is het belangrijk dat de symptomen snel herkend worden.

Als leprapatiënten niet tijdig behandeld worden, treedt zenuwbeschadiging op. Daardoor ontstaan gevoelloosheid en uitval van spieren. Dit kan uiteindelijk leiden tot de gevreesde verminkingen waar lepra zo bekend om is.

In ontwikkelingslanden zijn de sociale gevolgen voor (ex-)patiënten groot. Zij worden vaak gemeden of door hun omgeving zelfs verbannen.

Het goede nieuws:
Tegenwoordig is lepra dankzij een effectieve antibiotica-cocktail goed te genezen.

Er is ook minder goed nieuws:
• Het is lastig om de juiste diagnose te stellen;
• De lokale gezondheidsposten zijn vaak moeilijk bereikbaar;
• De kuur duurt zes tot twaalf maanden. Het is van groot belang dat patiënten hun kuur afmaken;
• Veel patiënten hebben door het medicijngebruik last van bijverschijnselen;
• Ondanks veel onderzoek is er nog altijd geen vaccin tegen lepra gevonden.

Hulp blijft dus nodig: IBAN: NL84 INGB 0000 050 500

foto's:

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.